Go to content
8 November 2012

Varför vill kunden veta vad andra tycker om oss?

Det finns diverse sidor på nätet som hjälper dig på den snåriga vägen att välja mellan olika prylar eller tjänster. Det finns exempelvis en sida på nätet som jämför tv-apparater som heter testfreaks.se. En rad kriterier undersöks och utefter det så ges ett freakscore för att konsumenten ska få en uppfattning om hur bra tv:n är.  Tänk om det skulle komma sidor som jämför konsultbolag. Såklart är det mer komplext, men anta att det grundas på vissa kriterier såsom kundnöjdhet, referensuppdrag, kompetens, pris, tillgänglighet o.s.v.

Kanske ligger en sådan sida långt in i framtiden eller kommer det aldrig att finnas någon :-) men saken är fortfarande så, att de som köper konsulttjänster vill veta vad andra tycker, för att känna sig trygga i sitt val. Såklart vill de veta att vi har rätt komptens för uppdraget, att vi är professionella och bra att samarbeta med.

När det kommer till bra kravställning så finns det många parametrar som spelar in och testfreaks.se överväger nog inte ens att börja jämföra konsultbolag mot konsultbolag när det kommer till kompetens, kundnöjdhet o.s.v. inom kravställning. Inom Business Analysis, där vi jobbar med verksamhetsnära kravställning, håller vi nu på att ta fram referensuppdrag som kan ge kunden en fingervisning om hur bra vi är. Referensuppdrag är ett sätt, och det finns säkert fler.
I vår digitala värld där word of mouth spelar en stor roll är det i alla fall en sak som är säker, det är extremt viktigt att vårda sin kundrelation och att alltid göra ett bra jobb!

Ett blogginlägg av Emma Westerberg som, likt Niclas, jobbar med verksamhetsnära kravställning på gruppen Business Analysis. Emma har ett stort intresse för verksamhets- och processutveckling och tar tillsammans med kunden fram förbättringar i arbetssätt genom att kartlägga och förstå kundens behov.